ARTenZO Tilburg

ARTenZO Tilburg is een centrum voor beeldend werk en staat open voor volwassenen met een matig tot licht verstandelijke beperking, die hun kunstzinnige talenten willen gebruiken en ontwikkelen.
Wij proberen door het aanreiken van diverse materialen en technieken, het maximale op het gebied van creativiteit uit de mens te halen. Wij bieden de faciliteiten, de middelen en de begeleiding hierbij. Hieronder vallen ook museumbezoeken en workshops gegeven door eigen begeleiders en reguliere kunstenaars.
Bij Artenzo ligt de nadruk in de begeleiding van het individu bij zijn persoonlijke artistieke en technische ontwikkeling. Het programma is aangepast aan de individuele talenten en mogelijkheden. Een specifieke, algemene methode passen we niet toe omdat anders het spontane karakter van het werk verloren gaat.

De site is verder tijdelijk onder constructie.
Onze excuses daarvoor!