Over ons

Samenwerking

Omdat het aspect samenwerking ook een belangrijk onderdeel is in ons programma, kijken we bij de aanname van nieuwe mensen of iemand sociaal gezien ook goed in de groep past. Dit kan voor ons net zo'n belangrijk criterium zijn als artistieke prestaties. Als groep leren we ook respect te hebben voor elkaars werk, door bijvoorbeeld het werk samen na te bespreken. De mensen op ARTENZO leren dan dat ieder het doet op zijn eigen manier en ook al vind je een collega aardig, hoeft niet persé te betekenen dat je ook zijn schilderijen mooi moet vinden.

Samenwerking met reguliere kunstenaars, is ook een onderdeel in ons programma. De langste samenwerking is die met Marc Mulders, schilder, aquarellist, fotograaf en glas-in-lood-maker. De samenwerking is uniek te noemen omdat Marc net zoveel bewondering en ontzag heeft voor onze kunstenaars als zij voor hem. Eens in de zoveel tijd bezoekt Marc het atelier en levert een actieve bijdrage in woord en daad en denkt mee in de ontwikkelingen van de mensen op kunstzinnig gebied.

Verder is er een groeiende samenwerking tussen ARTENZO en de Academie voor Beeldende Vorming van de Fontys in Tilburg. Leerlingen van de academie lopen stage en hebben de mogelijkheid om workshops te (leren) geven.