Workshops

Uit ervaring blijkt dat er veel vraag is naar activiteiten op het terrein van kunst en cultuur voor mensen met een beperking. Door middel van het organiseren van workshops, wil ARTENZO tegemoet komen aan deze behoefte.

In 2007 zijn we gestart met een eerste reeks van workshops.
Het doel: kennismaken met technieken/ materialen op een "luchtige" manier.

De resultaten en de ervaringen van de eerste kennismakingsreeks hebben geresulteerd in een verbeterd structureel aanbod.

De workshops op ARTENZO worden in elke groep door de begeleiders geboden, ieder op hun eigen specialisme. Zo kan iemand uit de horeca groep een workshop ""werken met papier-maché" volgen bij de project groep, maar ook iemand van de atelier groep kan aan een workshop "appelflappen bakken" bij de horeca groep deelnemen.

Door op deze manier te werken leert men op een ongedwongen manier het gehele aanbod van het centrum voor beeldend werk kennen.

Cursus

Ook is het mogelijk bij ARTENZO om een creatieve cursus te volgen. Men is dan een langere periode van 10 tot 12 weken aan een gesloten met één bepaalde techniek, werkwijze of opdracht bezig.
Door meer verdieping in de materie, leert men stapsgewijs te werken naar het uiteindelijke einddoel van de cursus.

Naar gelang de vraag, richt ARTENZO zich op het aanbod van de CURSUS.
Aanbod op dit moment:
- keramiek voor gevorderden
- grafiek
- textiel (basistechnieken)
- textiel

Vanaf oktober 2012 starten we met een cursusochtend voor zowel 4 leerlingen van S.O. de Bodde en 4 cursisten van ARTENZO. Deze cyclus bestaat uit 5 a 6 verschillende workshops van telkens twee aaneengesloten weken.